Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del
Offentligt
1290073_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 14. oktober 2013Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: DEPSBRESags nr.: SJ-STD-DEPSBREDok nr.: 1312469
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 30. september 2013stillet følgende spørgsmål nr. 994 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fraHans Christian Schmidt (V).Spørgsmål nr. 994:”Hvem sikrer, at den forskning, der foregår på Forskningsklinikken for Funktio-nelle Lidelser, ikke kommer patienterne til skade?”Svar:Jeg skal henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 755 (Alm.del), stillet afFolketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg den 28. juni 2013, hvoraf detbl.a. fremgår, at Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser har fået diversegodkendelser til udførelsen af kliniske forsøg – som man skal ifølge lovgivnin-gen.Samtidig kan jeg henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 651 (Alm.del),stillet af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg den 21. maj 2013,hvoraf det bl.a. fremgår, at der stilles høje krav, når der for eksempel skal fore-tages kliniske forsøg i sundhedsvæsnet, reguleret iLov om videnskabsetiskbehandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.Det videnskabse-tiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forsk-ningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Sarah Bang Refberg