Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del Spørgsmål 260
Offentligt
1211990_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Skatteministeren6. februar 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SAU alm. del

Spørgsmål 260

Mener ministeren, at der kan og skal lægges en afgift på et produkt ud fra enformodningsregel om, at slutproduktet vil blive brænde?Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Gitte Lillelund Bechformand
1/1