Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del Spørgsmål 259
Offentligt
1211988_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Skatteministeren6. februar 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SAU alm. del

Spørgsmål 259

Mener ministeren, at det er skovejernes ansvar og forpligtelse på SKAT’s veg-ne at afkræve køberen af 2 meter kævlestykker en forklaring på slutanvendel-sen?Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Gitte Lillelund Bechformand
1/1