Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del Spørgsmål 258
Offentligt
1211985_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Skatteministeren6. februar 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SAU alm. del

Spørgsmål 258

Mener ministeren, at 2 meter lange kævlestykker er et afgiftspligtigt slutpro-dukt fra skovene?Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Gitte Lillelund Bechformand
1/1