Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del Spørgsmål 255
Offentligt
1211982_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Skatteministeren6. februar 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SAU alm. del

Spørgsmål 255

Har ministeren eksempler fra andre områder, hvor der pålægges en afgift pået halvfabrikataprodukt, hvis det er slutproduktet, der er afgiftsobjektet?Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Gitte Lillelund Bechformand
1/1