Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del Spørgsmål 254
Offentligt
1211981_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Skatteministeren6. februar 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SAU alm. del

Spørgsmål 254

Er ministeren enig i, at der ikke skal pålægges en afgift på et halvfabrikatapro-dukt – i eksemplet her træ – hvis produktet ikke uden videre forarbejdning hoskøberen kan anvendes som brænde i brændeovne?Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Gitte Lillelund Bechformand
1/1