Skatteudvalget 2012-13
SAU Alm.del Spørgsmål 252
Offentligt
1211973_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Skatteministeren6. februar 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SAU alm. del

Spørgsmål 252

Er ministeren enig i, at det er produktet brænde til rumopvarmning, der skalpålægges en forsyningssikkerhedsafgift?Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Gitte Lillelund Bechformand
1/1