Beskæftigelsesudvalget (BEU) Alm. del
Samling: 2012-13

Spørgsmål 135

Vil ministeren oplyse reglerne for at modtage hjælp til bolig efter § 34 i aktivloven, herunder hvor mange der har modtaget støtte i 2012, og hvor store tillæg der er tale om for de forskellige grupper af modtagere?
Dato: 09-01-2013
Status: Endeligt besvaret
Emne: arbejdsløshedsforsikring og dagpenge

Endeligt svar

Dokumentdato: 06-02-2013
Modtaget: 06-02-2013
Omdelt: 06-02-2013

BEU alm. del - svar på spm. om reglerne for at modtage hjælp til bolig efter § 34 i aktivloven, fra beskæftigelsesministeren.

BEUspm135.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 09-01-2013
Modtaget: 09-01-2013
Omdelt: 09-01-2013

Spm. om reglerne for at modtage hjælp til bolig efter § 34 i aktivloven, til beskæftigelsesministeren.

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version