V 40 Om personer med handicap.
Samling: 2011-12
Status: Vedtaget

Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
29-03-2012
Forslag til vedtagelse:
Folketinget glæder sig over de store fremskridt i behandlingsmulighederne, som betyder, at flere børn født med handicap overlever, og at mennesker med handicap lever længere. Folketinget tager skarpt afstand fra forsøg på at gøre mennesker med handicap til årsag til økonomiske problemer i samfundet. Folketinget vil arbejde for en progressiv implementering af FN's Handicapkonvention og for at fremme lige muligheder for at deltage i samfundet. Folketinget ønsker at fastholde det grundlæggende princip i dansk handicappolitik og -lovgivning om, at støtte til mennesker med handicap skal tildeles ud fra en konkret, individuel vurdering. Det nuværende niveau for retssikkerhed skal sikres gennem et effektivt klagesystem. Folketinget ønsker, at man i samarbejde med handicaporganisationerne udvikler løsninger og ny teknologi, så mennesker med handicap kan deltage i samfundet på lige fod med andre. Folketinget ser frem til en tværministeriel handlingsplan på handicapområdet.
Afstemning:
V 40 vedtaget med 64 stemmer (S, RV, SF, EL og LA) imod 45 (V, DF og KF). Dermed er V 41 bortfaldet.
Fremsat under: