L 57 Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Udvidet definition af menneskehandel m.v.).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-12-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 17-01-2012
Betænkning afgivet 23-02-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-03-2012
3. behandlet, vedtaget 20-03-2012
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Loven bringer dansk straffelovgivning i overensstemmelse med det nye EU-direktiv om at forebygge og bekæmpe menneskehandel og at beskytte ofrene herfor. Som følge af Danmarks retsforbehold er direktivet ikke bindende for Danmark. Imidlertid finder regeringen, at Danmarks strafferetlige værn mod menneskehandel fortsat bør være på niveau med resten af Europas.

Loven udvider det element af udnyttelse, som indgår i straffelovens definition af menneskehandel, så også udnyttelse af strafbare handlinger kan straffes som menneskehandel fremover. Det kunne eksempelvis være i tilfælde, hvor gerningsmanden har tvunget den pågældende her til landet for at udnytte den pågældende til systematisk at begå butiks- og lommetyveri. Desuden forhøjer loven strafferammen for menneskehandel fra 8 til 10 år.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget med 113 stemmer for forslaget og 0 stemte imod forslaget.