L 14 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
(Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af havbundsmateriale).
Af: Miljøminister Ida Auken (SF)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Lovforslag som vedtaget

Vedtaget: 15-12-2011

Vedtaget: 15-12-2011

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2011

20111_l14_som_vedtaget.pdf
Html-version

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2011

Forslag

til

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse1)

(Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af havbundsmateriale)

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 u, stk. 2, ændres »2,70 kr.« til: »6,00 kr.«

2. I § 50, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder dog ikke anlæg for deponering af havbundsmateriale.«

3. I § 50, stk. 2, udgår »dog«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0