L 106 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.
(Ægteskab mellem to personer af samme køn).
Af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 14-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 20-03-2012
Deputation 19-04-2012
Deputation 19-04-2012
Frist for spørgsmål 16-05-2012
Frist for svar 22-05-2012
Politisk drøftelse 24-05-2012
Frist for politiske bem. og ÆF 24-05-2012
Åbent samråd 29-05-2012
Betænkning afgivet 29-05-2012
Åbent samråd 31-05-2012
Tilføjelse til betænkning 31-05-2012
2. behandlet/henvist til udvalg 06-06-2012
Tillægsbetænkning afgivet 06-06-2012
3. behandlet, vedtaget 07-06-2012