L 94 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.
(Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 27-03-2012
Betænkning afgivet 02-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-05-2012
3. behandlet, vedtaget 10-05-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven sikrer, at afgiften for demonstrationsbiler eller leasingbiler beregnes på samme måde som for biler, der sælges til den endelige bruger. Afgiftsgrundlaget skal således være det samme, uanset om bilen sælges til en uafhængig køber eller disponeres af forhandleren selv.
Regeringen vil med loven gribe ind over for spekulation i reglerne om såkaldte mindstebeskatningspriser ved beregning af registreringsafgift på biler, som har betydet, at man har kunnet betale afgift af kunstigt lave priser.
Afstemning:
Vedtaget 69 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL) 40 stemmer imod forslaget (V, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget