L 32 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas.
(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 29-11-2011
Betænkning afgivet 15-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-12-2011
3. behandlet, vedtaget 21-12-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven forhøjer afgiften på NOx fra ca. 5 kr. til 25 kr. pr. kg NOx fra den 1. juli 2012. Ud over selve afgiftsforhøjelsen indebærer loven bl.a., at der er flere NOx-udledende energianlæg i Nordsøen, som vil blive pålagt afgiften.
Loven træder i kraft den 1. juli 2012 bortset fra enkelte dele, hvor skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsen.
Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.
Afstemning:
Vedtaget 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 52 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget