L 30 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 29-11-2011
Betænkning afgivet 16-12-2011
Tilføjelse til betænkning 19-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-12-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. Loven indebærer, at grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier (pengetankreglen) nedsættes fra 75 til 25 pct. Formålet er at få passive kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investeringer, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd. Derudover indebærer loven en stramning af rentefradragsbegrænsningsreglerne.
Oprindeligt forslag: