L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.
(Beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast, nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 29-11-2011
Betænkning afgivet 15-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-12-2011
3. behandlet, vedtaget 21-12-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indfører beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger ved
en generel forhøjelse af satsen for pensionsafkastskatten fra 15 pct. til 15,3 pct. Denne del af loven blev indsat ved et ændringsforslag stillet af skatteministeren under lovforslagets behandling som erstatning for det element i det fremsatte lovforslag, som gik ud på at afskaffe fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten.

Loven nedsætter endvidere loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension fra årligt 100.000 kr. til 50.000 kr. I det fremsatte lovforslag var loftet foreslået nedsat til 55.000 kr., men under lovforslagets behandling blev beløbet ændret til 50.000 kr.

Lovforslaget var en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.
Afstemning:
Vedtaget 58 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 53 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget