L 192 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven.
(Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-05-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 08-06-2012
Betænkning afgivet 11-06-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-06-2012
3. behandlet, vedtaget 13-06-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven giver virksomhederne mulighed for at afskrive 115 pct. af investeringer foretaget i resten af 2012 og frem til udgangen af 2013. Afskrivningsgrundlaget forhøjes for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af forslaget.

Investeringer, der kan straksafskrives efter gældende regler, f.eks. software, omfattes ikke af forslaget. Desuden omfatter loven ikke investeringer i personbiler. Loven omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

For at undgå misbrug, ved at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, foreslås det, at salgssummen forhøjes med 15 pct. for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 pct. til anskaffelsessummen. For at undgå misbrug ved bl.a. koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler omfatter loven alene nyfabrikerede driftsmidler.

Loven er en del af regeringens skattereform og har til formål at øge de private investeringer.
Afstemning:
Vedtaget 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget