L 178 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg.
(Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 03-05-2012
Betænkning afgivet 31-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 11-06-2012
3. behandlet, vedtaget 13-06-2012
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovens hovedformål er at oprette et nyt nævn, Udlændingenævnet, der skal fungere som et uafhængigt sagkyndigt nævn og på en række udlændingeretlige områder virke som klageinstans for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Desuden sikrer loven udlændinge stemmeret ved lokalvalg efter 3 år. Det betyder, at herboende udlændinge, der ikke er nordiske statsborgere eller statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, fremover opnår kommunal og regional valgret og valgbarhed efter 3 års uafbrudt fast bopæl i Danmark.
Afstemning:
Vedtaget 61 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA) 39 stemmer imod forslaget (V, DF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget