L 173 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.
(Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 08-05-2012
Betænkning afgivet 11-06-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-06-2012
3. behandlet, vedtaget 13-06-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven begrænser adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års positive skattepligtige indkomst, og den indfører et krav om særlige revisorerklæringer i forhold til underskudsselskaber. Desuden ændres de generelle bøderegler, så det fremgår, at bødeberegningen kan tage udgangspunkt i forskellige objektive kriterier og den mulige skattefordel.
Herudover indfører man, at der hæftes for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter i sambeskatningsforhold. Endelig indgår et forslag om åbenhed i forhold til selskabers skattebetalinger.
Loven udmønter en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten, hvad angår selskabsbeskatning.
Afstemning:
Vedtaget 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 46 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget