L 173 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.
(Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 08-05-2012
Betænkning afgivet 11-06-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-06-2012
3. behandlet, vedtaget 13-06-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven begrænser adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års positive skattepligtige indkomst, og den indfører et krav om særlige revisorerklæringer i forhold til underskudsselskaber. Desuden ændres de generelle bøderegler, så det fremgår, at bødeberegningen kan tage udgangspunkt i forskellige objektive kriterier og den mulige skattefordel.
Herudover indfører man, at der hæftes for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter i sambeskatningsforhold. Endelig indgår et forslag om åbenhed i forhold til selskabers skattebetalinger.
Loven udmønter en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten, hvad angår selskabsbeskatning.
Afstemning:
Vedtaget 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 46 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0