L 170 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.
(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer mod sort arbejde m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-04-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 03-05-2012
Betænkning afgivet 31-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 07-06-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter aftalen »Pakke vedr. sort arbejde«, som blev indgået i forbindelse med finanslovaftalen for 2012 mellem regeringen (S, RV og SF) og EL. Hensigten med lovforslaget er at tydeliggøre begrebet sort arbejde for derigennem at opnå en bredere accept af, at myndighederne går hårdere til værks, når det gælder det mere organiserede og systematiske sorte arbejde.

Lovforslaget indeholder en lang række elementer. Bl.a. kan nævnes:
- Tydeliggørelse af reglerne for skattefrihed, når borgere hjælper venner og familie.
- Regler om skattefritagelse, når unge og folkepensionister modtager betaling for arbejde udført i private hjem.
- Krav om digital betaling ved køb af ydelser over 10.000 kr.
- Hjemmel til, at der kan foretages kontrol på privat grund uden retskendelse, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.
- Forslag om, at vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 t (gulpladebiler) skal være forsynet med navn eller logo.
- Forslag om, at der på byggepladser indføres obligatorisk skiltning for entreprenører og håndværkere.
Oprindeligt forslag: