L 157 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister.
(Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).
Af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Optrykt: 06-06-2012

Optrykt: 06-06-2012

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. juni 2012

20111_l157_efter_2behandling.pdf
Html-version