Dokumenter Samling 2011-12 lovforslag L 157 Forhandling (3. behandling)
L 157 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister.
(Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).
Af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

3. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).

Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 13.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


10:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke tilfældet. Så går vi til afstemning.

10:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren.

[For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

Det næste punkt på dagsordenen er:

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).

Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 13.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012. 2. behandling 06.06.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


10:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig?

Det er ikke tilfældet. Så går vi til afstemning.

10:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren.

[For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0].

10:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)