Dokumenter Samling 2011-12 lovforslag L 157 Forhandling (2. behandling)
L 157 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister.
(Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).
Af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

2. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).

Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 13.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012).


15:57
Fjerde næstformand
Holger K. Nielsen (SF)

Ønsker nogen at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

15:58
Fjerde næstformand
Holger K. Nielsen (SF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven).

Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 13.04.2012. 1. behandling 03.05.2012. Betænkning 31.05.2012).


15:57
Fjerde næstformand
Holger K. Nielsen (SF)

Ønsker nogen at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

15:58
Fjerde næstformand
Holger K. Nielsen (SF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

15:57
Fjerde næstformand
Holger K. Nielsen (SF)
15:58
Fjerde næstformand
Holger K. Nielsen (SF)