L 14 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
(Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af havbundsmateriale).
Af: Miljøminister Ida Auken (SF)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 14 - spørgsmål 1 Spm. om ministeren er indstillet på at udskyde reglerne i lovforslaget om betalingssatserne, indtil Miljøstyrelsen har færdiggjort sit arbejde med bl.a. at tilvejebringe en mere omkostningseffektiv batteriindsamling, til miljøministeren
MIU L 14 svar på spm 1.doc
Html-version
Spørgsmål 1 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 2 Spm. om ministeren vil vurdere, hvilke konsekvenser lovforslaget forventes at ville få for grænsehandelen, til miljøministeren
MIU L 14 svar på spm 2.doc
Html-version
Spørgsmål 2 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 3 Spm. om at redegøre for reglerne for indberetning og herunder oplyse, hvordan Miljøstyrelsen og SKAT nærmere vil følge op på dette forhold, til miljøministeren
MIU L 14 svar på spm 3.doc
Html-version
Spørgsmål 3 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 4 Spm. om ministeren finder at lovforslaget lever op til ambitionen i regeringsgrundlaget, om at: ”Regeringen vil sætte fokus på, at der overalt i den offentlige sektor sker en løbende nytænkning og effektivisering.”, til miljøministeren
MIU L 14 svar på spm 4.doc
Html-version
Spørgsmål 4 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 5 Spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at lovforslaget motiverer kommunerne til videndeling, til miljøministeren
MIU L 14 svar på spm 5.doc
Html-version
Spørgsmål 5 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 6 Spm. om ministeren kan bekræfte, at 70 pct. at datagrundlaget for lovforslaget er baseret på skøn, og at kommunerne i realiteten ikke er i stand til at skelne mellem deres omkostninger til batteriindsamling og deres omkostninger til anden kommunal genbrugsaktivitet, til miljøministeren
MIU L 14 svar på spm 6.doc
Html-version
Spørgsmål 6 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 7 Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-11 fra Batteriforeningen, til miljøministeren
MIU L 14 svar på spm. 7.doc
Html-version
Svar til Batteriforeningen mfl..doc
Html-version
Spørgsmål 7 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 8 Spm. om kommentar til talepapir af 23/11-11 fra Batteriforeningen, til miljøministeren
Svar på spm. 8
Html-version
Spørgsmål 8 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 9 Spm. om Miljøstyrelsen ukritisk har udbetalt penge til kommunerne på baggrund af kommunernes skønnede udgifter til batteriindsamling, til miljøministeren
Svar på spm. 9
Html-version
Spørgsmål 9 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 10 Spm. om der findes kommuner, der har en reel viden om omkostningerne til batteriindsamlingen, til miljøministeren
Svar på spm. 10
Html-version
Spørgsmål 10 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 11 Spm. om der findes standarder for, hvordan kommunerne skønner over omkostningerne til batteriindsamling, til miljøministeren
Svar på spm. 11
Html-version
Spørgsmål 11 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 12 Spm. om, hvornår ministeriet er blevet opmærksom på, at batteridirektivet ikke tager højde for regulering af billige batterier indkøbt fra udlandet over internettet, til miljøministeren
Svar på spm. 12
Html-version
Spørgsmål 12 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 13 Spm. om, hvad ministeriet har foretaget sig i den anledning, og hvad man har tænkt sig at gøre fremadrettet for at rette op på dette ”hul” i EU-lovgivningen på området, til miljøministeren
Svar på spm. 13
Html-version
Spørgsmål 13 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 14 Spm. om, hvorfor lovforslaget fremsættes nu, eftersom ministeriet alene har modtaget indberettet data om kommunernes omkostninger til indsamling af udtjente batterier for 2009 og 2010, til miljøministeren
Svar på spm. 14
Html-version
Spørgsmål 14 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 15 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at betalingssatsen hæves fra 2.70 kr. pr. markedsført kg til 4,00 kr., til miljøministeren
Svar på spm. 15
Html-version
Spørgsmål 15 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 16 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer videndeling om indsamlingsmetoder m.v. mellem kommunerne, til miljøministeren
Svar på spm. 16
Html-version
Spørgsmål 16 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 17 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at kommunernes udgiftsberegninger sker i fuldt samarbejde med de berørte erhverv, til miljøministeren
Svar på spm. 17
Html-version
Spørgsmål 17 på L 14
Html-version
L 14 - spørgsmål 18 Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-11 fra affald danmark
Svar på spm. 18
Html-version
Spørgsmål 18 på L 14
Html-version
18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0