L 111 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring.
(Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdom og mulighed for at udstede administrative bødeforelæg m.v.).
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 20-03-2012
Betænkning afgivet 02-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-05-2012
3. behandlet, vedtaget 10-05-2012
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven giver tilskadekomne adgang til at rejse en sag om erstatning og godtgørelse i anledning af erhvervssygdom i sager, hvor tilskadekomnes fordring på erstatning og godtgørelse er forældet før den 1. januar 2008. Det skyldes, at nogle erhvervssygdomme er så længe om at udvikle sig, at kravet på erstatning og godtgørelse er forældet, før tilskadekomne har kendskab til sygdommen.

Loven giver tilskadekomne mulighed for at få behandlet disse sager, dvs. sager, hvor tilskadekomne senere bliver bekendt med sygdommen og sammenhængen med arbejdet.

Loven giver derudover tilskadekomne, der tidligere har fået behandlet en sag i det administrative system, mulighed for at genanmelde fordringen på erstatning og godtgørelse, hvis sagen ikke er anerkendt tidligere på grund af forældelse.
Dette gælder både sager, der er behandlet efter gældende lov, og sager, der er behandlet efter tidligere lov.
Afstemning:
Vedtaget 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget