B 15 Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af psykologers tavshedspligt gennem krav om vidneudelukkelse.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2011-12
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 29-11-2011
1. behandlet/henvist til udvalg 17-01-2012
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Forslaget gik ud på at sikre psykologers tavshedspligt i retssager. Retsplejelovens bestemmelse i § 170, stk. 1, skulle ændres, så beskyttelsen af psykologers tavshedspligt blev sidestillet med præsters mulighed for vidneudelukkelse.