Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI) Alm. del
Samling: 2011-12

Spørgsmål 100

På baggrund af nyhed på TV2’s hjemmeside den 7. december 2011 ”Syvårig pige må ikke blive hos sin mor” bedes ministeren redegøre for, om han vil overveje at sætte behandlingen af pigens sag i bero, eftersom regeringen vil ændre lovgivningen på dette område til foråret. Kan ministeren desuden bekræfte, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at han sætter sådanne sager i bero, indtil den nye lovgivning er lavet? http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-46460225:syv%C3%A5rig-pige-m%C3%A5-ikke-blive-hos-mor.html
Dato: 09-12-2011
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-01-2012
Modtaget: 13-01-2012
Omdelt: 17-01-2012

Fortroligt dokument

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 09-12-2011
Modtaget: 09-12-2011
Omdelt: 09-12-2011

Spm. til den nyhed på TV2’s hjemmeside den 7. december 2011 ”Syvårig pige må ikke blive hos sin mor” , til justitsministeren

Spørgsmål 100 på UUI alm. del
Html-version