Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 880
Offentligt
1137753_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren20. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 880

Vil ministeren redegøre for, hvornår og af hvem beslutningen om at opstille enstørre politistyrke med mandskabsvogne på Højbro Plads i anledning af en200 personer stor demonstration i forbindelse med det kinesiske præsidentbe-søg 15. juni 2012 blev truffet?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1