Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 879
Offentligt
1137752_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren20. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 879

Havde Københavns Politi eller andre dele af politiet - herunder PET - anled-ning til at tro, at medlemmer af den kinesiske delegation ville blive udsat fortrusler, angreb eller anden overlast end synet af demonstranter, plakater medkinesiske skrifttegn og tibetanske flag, under den kinesiske præsidents besøgi København i juni 2012?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1