Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1147967_0001.png
1147967_0002.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
15. august 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0862479123
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. juni 2012. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 878 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Handlede Københavns Politi efter ordre eller instruktion fraJustitsministeriet eller justitsministeren, når det tilsyneladendefulgte en meget restriktiv linje præget af hurtige indgreb overfor politiske meningstilkendegivelser under den kinesiske præ-sidents besøg i København i juni 2012?”

Svar:

Der henvises til de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 875 og 877(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2