Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 878
Offentligt
1137751_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren20. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 878

Handlede Københavns Politi efter ordre eller instruktion fra Justitsministerieteller justitsministeren, når det tilsyneladende fulgte en meget restriktiv linjepræget af hurtige indgreb over for politiske meningstilkendegivelser under denkinesiske præsidents besøg i København i juni 2012?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1