Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 877
Offentligt
1137748_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren20. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 877

Vil ministeren redegøre for, hvilke generelle instrukser om indgreb over for de-monstrationer, viften med flag, plakatopsætning og andre meningstilkendegi-velser, der på forhånd var givet til de politifolk, der indgik i politiindsatsen om-kring den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1