Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1147946_0001.png
1147946_0002.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
15. august 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0862479116
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 876 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. juni 2012. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 876 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Var justitsministeren eller Justitsministeriet forhåndsoriente-ret om, at Københavns Politi ville følge en ekstraordinært re-striktiv linje over for politiske meningstilkendegivelser i gade-billedet under den kinesiske præsidents besøg i København ijuni 2012?”

Svar:

Der henvises til de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 865, 875 og 877(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2