Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 876
Offentligt
1137747_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren20. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 876

Var justitsministeren eller Justitsministeriet forhåndsorienteret om, at Køben-havns Politi ville følge en ekstraordinært restriktiv linje over for politiske me-ningstilkendegivelser i gadebilledet under den kinesiske præsidents besøg iKøbenhavn i juni 2012?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1