Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 875
Offentligt
1137745_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren20. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 875

Vil ministeren redegøre for, hvilken strategi for politiets indsats der på forhåndvar fastlagt i forbindelse med eventuel kritik og/eller demonstrationer fra be-folkningens side under den kinesiske præsidents besøg i København i juni2012 og på hvilket niveau denne strategi blev lagt, og om ministeren eller an-satte i ministeriet var involveret i fastlæggelsen af denne eller på anden mådevar orienteret om denne?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1