Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 865
Offentligt
1137422_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren19. juni 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 865

I forbindelse med det kinesiske statsbesøg har der været rapporteret flere til-fælde, hvor politiets håndtering af Kina-kritiske manifestationer synes at giveanledning til tvivl om, hvorvidt politiet i fuldt omfang har haft beføjelserne til atoperere som man har gjort. Der har bl.a. været kastet kritisk lys på politietsoperationer i forhold til personers forsøg på at vise det tibetanske flag, placerekritiske plakater ved Den Lille Havfrue og på politiets ageren ved en FalunGong demonstration på Højbro Plads. Det er desuden i forbindelse med be-søget kommet frem, at der skulle være givet ordre fra ”højeste sted” til at for-hindre, at protesterne mod Kinas statsoverhoveds besøg var synlige. Vil mini-steren fremlægge den korrespondance, der måtte have været mellem Justits-ministeriet og Københavns Politi forud for, under og efter Hu Jintaos besøg,herunder især angående foranstaltninger eller tilsvarende, der måtte væreiværksat eller påtænkt iværksat af politiet og eller Justitsministeriet og ellerandre ministerier i forhold til Københavns Politis operationelle ageren?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på dfpesk@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1