Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 1121
Offentligt
1154788_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. september 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 1121

Vil ministeren oplyse, om ministeren eller ministeriet var orienteret forud fordet kinesiske statsbesøg om politiets strategi overfor de demonstrationer ogandre typer manifestationer, der måtte forekomme i forbindelse med statsbe-søget og hvis ministeren eller ministeriet havde fået en sådan orientering,hvad blev man således oplyst om politiets strategi?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på dfpesk@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1