Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 1120
Offentligt
1154787_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. september 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 1120

Var ministeren forud for samrådet i Retsudvalget den 16. august 2012 om po-litiets ageren i forbindelse med det kinesiske statsbesøg blevet orienteret omat seks personer, der på forskellig vis deltog i manifestationer under statsbe-søget, havde klaget over politiet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed,der tilmed allerede havde fået en klage over politiets fremfærd under besøgetfra den kriminalpolitiske forening Krim?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på dfpesk@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1