Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
UUI Alm.del Spørgsmål 101
Offentligt
1054739_0001.png

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Til:

Dato:

Justitsministeren9. december 2011
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UUI alm. del

Spørgsmål 101

På baggrund af nyhed på TV2’s hjemmeside den 7. december 2011 ”Syvårigpige må ikke blive hos sin mor” bedes ministeren bekræfte, at hvis ministerenønsker en praksisændring i forhold til vurderingen af, om barnet er integrer-bart, så kræver det ikke en lovændring. Det kan ministeren selv tage initiativtil.http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-46460225:syv%C3%A5rig-pige-m%C3%A5-ikke-blive-hos-mor.htmlSpørgsmålet er stillet efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Johanne.Schmidt-Niel-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Trine Bramsenformand
1/1