Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
UUI Alm.del Spørgsmål 100
Offentligt
1054727_0001.png

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Til:

Dato:

Justitsministeren9. december 2011
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UUI alm. del

Spørgsmål 100

På baggrund af nyhed på TV2’s hjemmeside den 7. december 2011 ”Syvårigpige må ikke blive hos sin mor” bedes ministeren redegøre for, omhan vil overveje at sætte behandlingen af pigens sag i bero, eftersom regerin-gen vil ændre lovgivningen på dette område til foråret. Kan ministeren des-uden bekræfte, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at hansætter sådanne sager i bero, indtil den nye lovgivning er lavet?http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-46460225:syv%C3%A5rig-pige-m%C3%A5-ikke-blive-hos-mor.htmlSpørgsmålet er stillet efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Johanne.Schmidt-Niel-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Trine Bramsenformand
1/1