Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12
KEB Alm.del Bilag 16
Offentligt
1031740_0001.png
Klima-, Energi- og BygningsudvalgetFolketingetChristiansborg1240 København K
Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Vattenfall A/S om tilladelse til at an-vende undergrunden nordvest for Aalborg i den såkaldte Vedsted struktur til lagringaf CO2.Jeg kan hermed oplyse, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har meddelt Vat-tenfall A/S afslag på ansøgningen. Ved afgørelsen er der navnlig lagt vægt på, at re-geringen vil afvente udenlandske erfaringer med anvendelse af CCS teknologien, førder kan tages stilling til, om lagring af CO2på land kan accepteres i Danmark.

Ministeren

Dato: 14. oktober 2011J.nr.2011-3921
Med venlig hilsen
Martin Lidegaard