V 42 Om bæredygtig udvikling på fiskeriområdet.
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Vedtaget

Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
05-04-2011
Forslag til vedtagelse:
Idet Folketinget vil sikre en bæredygtig udvikling på fiskeriområdet, pålægges regeringen ved reformen af EU’s fælles fiskeripolitik at arbejde for - integrering i en bred havpolitisk sammenhæng baseret på økosystemtilgang, herunder implementering af havstrategidirektivets og biodiversitetskonventionens mål - at etablere en forvaltning, der giver mulighed for at styre på et flerårigt grundlag ud fra langsigtede forvaltningsplaner i alle fiskerier - at stoppe udsmid - forbedret selektivitet - at EU-fartøjers eksterne fiskeriaktiviteter forvaltes og kontrolleres efter samme standard som inden for EU-farvande, herunder at EU’s fiskeriaftaler påviseligt skal understøtte en social og miljømæssigt bæredygtig udvikling - hensynstagen til regionale forhold med inddragelse af en bred kreds af interessenter - gradvis overgang til et fangstkvotesystem med fuldt dokumenteret fiskeri - at forebygge ulovlige fiskeriaktiviteter gennem øget dokumentation sammen med effektiv kontrol og restriktioner over for fiskere eller lande, der overtræder regler - fortsat mulighed for, at medlemsstaterne nationalt kan tage hensyn til at bevare og udvikle deres kystfiskeri.
Afstemning:
V 42 enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.
Fremsat under: