L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love.
(»Grøn Vækst«).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 04-03-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 22-03-2011
Frist for spørgsmål 01-04-2011
Frist for svar 11-04-2011
Politisk drøftelse 14-04-2011
Frist for politiske bem. og ÆF 26-04-2011
Betænkning afgivet 19-05-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-05-2011
3. behandlet, vedtaget 27-05-2011