L 46 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
(Specialiseret behandling på Øfeldt Centret).
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 29-10-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 16-11-2010
Betænkning afgivet 23-03-2011
2. behandlet/henvist til udvalg 31-03-2011
Tillægsbetænkning afgivet 06-04-2011
3. behandlet, vedtaget 12-04-2011
Ministerområde:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Resumé:
Fremover får behandling på Øfeldt Centret lovhjemmel i sundhedslovens § 79 sammen med de øvrige private specialiserede centre og specialsygehuse i stedet for som hidtil i § 140 b sammen med almen fysioterapi. Forslagsstilleren ønskede bl.a. at sikre, at patienter også bevilgedes økonomisk støtte til transporten til den specialiserede behandling på centeret.
Afstemning:
Vedtaget 53 stemmer for forslaget (S, SF, RV, EL, LA, KD, UFG) 0 stemmer imod forslaget 48 stemmer hverken for eller imod forslaget (V, DF, KF)