L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 17-03-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 31-03-2011
Betænkning afgivet 26-05-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 30-05-2011
3. behandlet, vedtaget 01-06-2011
Ministerområde:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Resumé:
Loven reviderer regelsættet om det videnskabsetiske komitésystem og behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Desuden indeholder loven
- en ændring af, hvordan komitésystemet organiseres,
- smidigere sagsbehandling og sikring af større ensartethed,
- ny opgavefordeling og klar opgaveportefølje i komitésystemet,
- forbedret mulighed for at forske i en række situationer (anonymt biologisk materiale, akutforskning, forskning i biologisk materiale fra retsmedicinske obduktioner), hvor man finder, at det ikke strider mod hensynet til forsøgspersonernes sikkerhed, integritet og velfærd, og
- forbedrede muligheder for at følge op på og kontrollere godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Lovforslaget var baseret på anbefalingerne i betænkning nr. 1515 fra udvalget om revision af det videnskabsetiske komitésystem fra marts 2010.
Afstemning:
Vedtaget 92 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV) 3 stemmer imod forslaget (EL, LA) 15 stemmer hverken for eller imod forslaget (SF)

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0