L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 17-03-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 31-03-2011
Betænkning afgivet 26-05-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 30-05-2011
3. behandlet, vedtaget 01-06-2011
Ministerområde:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Resumé:
Loven reviderer regelsættet om det videnskabsetiske komitésystem og behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Desuden indeholder loven
- en ændring af, hvordan komitésystemet organiseres,
- smidigere sagsbehandling og sikring af større ensartethed,
- ny opgavefordeling og klar opgaveportefølje i komitésystemet,
- forbedret mulighed for at forske i en række situationer (anonymt biologisk materiale, akutforskning, forskning i biologisk materiale fra retsmedicinske obduktioner), hvor man finder, at det ikke strider mod hensynet til forsøgspersonernes sikkerhed, integritet og velfærd, og
- forbedrede muligheder for at følge op på og kontrollere godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Lovforslaget var baseret på anbefalingerne i betænkning nr. 1515 fra udvalget om revision af det videnskabsetiske komitésystem fra marts 2010.
Afstemning:
Vedtaget 92 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV) 3 stemmer imod forslaget (EL, LA) 15 stemmer hverken for eller imod forslaget (SF)