L 169 Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Af: Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

2. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

31) 2. behandling af lovforslag nr. L 169:

Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder).

(Fremsættelse 17.03.2011. 1. behandling 31.03.2011. Betænkning 26.05.2011).


16:11
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Ønsker nogen at udtale sig? Fru Karen J. Klint.

16:12
Ordfører
Karen J. Klint (S)

Når jeg vælger at tage ordet her til denne behandling af lovforslag nr. L 169, er det, fordi det er et lovforslag, som vi har fået utrolig mange borgerhenvendelser om. Det drejer sig om borgerhenvendelser, der i høj grad beror på nogle misforståelser om, at vi i Danmark for første gang åbner op for forskning på mennesker, som bliver fundet i bevidstløs tilstand, og at man i forbindelse med deres udredning, mens de er bevidstløse, ser et forskningspotentiale i dem, så man er bedre rustet til at kunne hjælpe de næste mennesker, som bliver fundet i bevidstløs tilstand.

Så det, vi lægger op til her, er en forbedring af de eksisterende regler, så de bliver klarere, og så det bliver meget tydeligt, at der forlods skal være en forsøgsprotokol, så det faktisk ikke er muligt at få godkendt en forsøgsprotokol alene for at forske og bare for at lægerne synes, det er sjovt; det skal være til gavn for de patienter, det vedrører.

Det, der så ligger i det som en nyhed i forhold til det nuværende, er, at man gerne vil åbne op for, at nogle af de prøver, der kan tages, mens en patient er bevidstløs, for at udrede, hvilken behandling der skal til, også kan bruges til forskning for andre patienter end vedkommende patient selv. Og det har vi – i hvert fald et flertal i Sundhedsudvalget – syntes var så lille en åbning, at vi godt kan gå med til det, fordi vi faktisk synes, at Danmark skal være et videncenter, også på sundhedsområdet, og at der skal være mulighed for at forske i mennesker i en akut situation, for at vi kan forbedre behandlingen for mennesker, som bliver fundet i den samme situation. Og så synes vi – nogle stykker – at det er bedre, at vi er med i forskningen i Danmark, frem for at vi alene skal have tillid til den forskning, der foregår i andre lande og måske under groteske vilkår.

Så vi bakker op om den udvidelse, der er i lovforslaget, men vi har samtidig fået håndslag fra ministeren på, at vi, fordi det er så kontroversielt, og fordi der er så mange borgere, der har henvendt sig, får en total registrering af, hvilke forsøg der kører i 2012, og hvilke borgere der kommer med ind under forsøgene. Det er så første gang, vi politisk kommer til at forholde os til det og helt konkret få den viden om, hvad der sker; om det er få mennesker, der kommer med i nogle forsøg, eller om det er så mange mennesker, at det giver anledning til bekymring.

Så vi ser frem til, at vi kommer tættere på, hvilke forsøg der kommer til at køre under de forhold og de vilkår, men vi håber samtidig også, at vi får nogle resultater til gavn for de mennesker, der fremover skal overleve det at blive indbragt i bevidstløs tilstand.

16:15
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Tak til ordføreren. Så er det Karl H. Bornhøft som ordfører for SF.

16:15
Ordfører
Karl H. Bornhøft (SF)

Tak. Jeg skal bare kort redegøre for for SF's overvejelser i forbindelse med L 169.

Jeg vil godt starte med at sige, at der faktisk er gode dele i forslaget. Det har vi en erkendelse af. Jeg synes også, at man, som fru Karen Klint gjorde opmærksom på, skal være meget bevidst om, at der har været en høj grad af interesse om det her forslag, og der er vel heller ingen grund til at skjule, at denne interesse også har sin baggrund i, at der er en vis grad af utryghed omkring det.

Jeg skal på SF's vegne ikke lægge skjul på, at vi desværre ikke synes, at forslaget giver tilstrækkelig tryghed, i forhold til at bevidstløse bliver brugt i forskningsprojekter, de ikke selv ønsker at indgå i. Vi synes, at donorkortet burde give muligheden for, at man kan tage stilling lige præcis til det her element, mens man kan, og det synes vi ville have været en rigtig god løsning på den problemstilling og den utryghed, der er omkring det.

Derfor skal jeg sådan kort til sidst gøre opmærksom på, at med baggrund i det har vi til hensigt at stemme gult, når vi når dertil. Vi kan ikke stemme imod, fordi der faktisk er nogle forbedringer deri, men vi har så nogle principielle og etiske overvejelser om det her, der gør, at vi så vælger at stemme gult.

16:16
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Tak til ordføreren. Ønsker flere at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

16:17
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-5, tiltrådt af et flertal, udvalget med undtagelse af Enhedslisten?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse herimod, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

31) 2. behandling af lovforslag nr. L 169:

Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder).

(Fremsættelse 17.03.2011. 1. behandling 31.03.2011. Betænkning 26.05.2011).


16:11
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Ønsker nogen at udtale sig? Fru Karen J. Klint.

16:12
Ordfører
Karen J. Klint (S)

Når jeg vælger at tage ordet her til denne behandling af lovforslag nr. L 169, er det, fordi det er et lovforslag, som vi har fået utrolig mange borgerhenvendelser om. Det drejer sig om borgerhenvendelser, der i høj grad beror på nogle misforståelser om, at vi i Danmark for første gang åbner op for forskning på mennesker, som bliver fundet i bevidstløs tilstand, og at man i forbindelse med deres udredning, mens de er bevidstløse, ser et forskningspotentiale i dem, så man er bedre rustet til at kunne hjælpe de næste mennesker, som bliver fundet i bevidstløs tilstand.

Så det, vi lægger op til her, er en forbedring af de eksisterende regler, så de bliver klarere, og så det bliver meget tydeligt, at der forlods skal være en forsøgsprotokol, så det faktisk ikke er muligt at få godkendt en forsøgsprotokol alene for at forske og bare for at lægerne synes, det er sjovt; det skal være til gavn for de patienter, det vedrører.

Det, der så ligger i det som en nyhed i forhold til det nuværende, er, at man gerne vil åbne op for, at nogle af de prøver, der kan tages, mens en patient er bevidstløs, for at udrede, hvilken behandling der skal til, også kan bruges til forskning for andre patienter end vedkommende patient selv. Og det har vi – i hvert fald et flertal i Sundhedsudvalget – syntes var så lille en åbning, at vi godt kan gå med til det, fordi vi faktisk synes, at Danmark skal være et videncenter, også på sundhedsområdet, og at der skal være mulighed for at forske i mennesker i en akut situation, for at vi kan forbedre behandlingen for mennesker, som bliver fundet i den samme situation. Og så synes vi – nogle stykker – at det er bedre, at vi er med i forskningen i Danmark, frem for at vi alene skal have tillid til den forskning, der foregår i andre lande og måske under groteske vilkår.

Så vi bakker op om den udvidelse, der er i lovforslaget, men vi har samtidig fået håndslag fra ministeren på, at vi, fordi det er så kontroversielt, og fordi der er så mange borgere, der har henvendt sig, får en total registrering af, hvilke forsøg der kører i 2012, og hvilke borgere der kommer med ind under forsøgene. Det er så første gang, vi politisk kommer til at forholde os til det og helt konkret få den viden om, hvad der sker; om det er få mennesker, der kommer med i nogle forsøg, eller om det er så mange mennesker, at det giver anledning til bekymring.

Så vi ser frem til, at vi kommer tættere på, hvilke forsøg der kommer til at køre under de forhold og de vilkår, men vi håber samtidig også, at vi får nogle resultater til gavn for de mennesker, der fremover skal overleve det at blive indbragt i bevidstløs tilstand.

16:15
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Tak til ordføreren. Så er det Karl H. Bornhøft som ordfører for SF.

16:15
Ordfører
Karl H. Bornhøft (SF)

Tak. Jeg skal bare kort redegøre for for SF's overvejelser i forbindelse med L 169.

Jeg vil godt starte med at sige, at der faktisk er gode dele i forslaget. Det har vi en erkendelse af. Jeg synes også, at man, som fru Karen Klint gjorde opmærksom på, skal være meget bevidst om, at der har været en høj grad af interesse om det her forslag, og der er vel heller ingen grund til at skjule, at denne interesse også har sin baggrund i, at der er en vis grad af utryghed omkring det.

Jeg skal på SF's vegne ikke lægge skjul på, at vi desværre ikke synes, at forslaget giver tilstrækkelig tryghed, i forhold til at bevidstløse bliver brugt i forskningsprojekter, de ikke selv ønsker at indgå i. Vi synes, at donorkortet burde give muligheden for, at man kan tage stilling lige præcis til det her element, mens man kan, og det synes vi ville have været en rigtig god løsning på den problemstilling og den utryghed, der er omkring det.

Derfor skal jeg sådan kort til sidst gøre opmærksom på, at med baggrund i det har vi til hensigt at stemme gult, når vi når dertil. Vi kan ikke stemme imod, fordi der faktisk er nogle forbedringer deri, men vi har så nogle principielle og etiske overvejelser om det her, der gør, at vi så vælger at stemme gult.

16:16
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Tak til ordføreren. Ønsker flere at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

16:17
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-5, tiltrådt af et flertal, udvalget med undtagelse af Enhedslisten?

De er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse herimod, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

16:11
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)
16:12
Ordfører
Karen J. Klint (S)
16:15
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)
16:15
Ordfører
Karl H. Bornhøft (SF)
16:16
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)
16:17
Anden næstformand
Søren Espersen (DF)