L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love.
(»Grøn Vækst«).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 165 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/3-11 fra Dansk Skovforening, til miljøministeren
Spm 1.doc
Html-version
Spørgsmål 1 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/3-11 fra KL, til miljøministeren
Spm 2.doc
Html-version
Spørgsmål 2 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 3 Spm. om begrundelse, og hvad høringsparter og Folketinget forventes at få ud af, at ministerens svar på mange forskellige rejste problemstillinger er, at lovforslaget er i overensstemmelse med aftalen om Grøn Vækst, til miljøministeren
Spm 3.doc
Html-version
Spørgsmål 3 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 4 Spm. om at kommentere indvendinger og uddybe de beregninger, der måtte ligge bag forklaringen om, at energiudbyttet vil opveje tabet af biodiversitet, til miljøministeren
Spm 4.doc
Html-version
Spørgsmål 4 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 5 Spm. om at forklare præcist, hvilken forskelsbehandling der foreslås mellem landbrugsjord og fondsejet jord, når det gælder afsnittet om fredningserstatning, til miljøministeren
Spm 5.doc
Html-version
Spørgsmål 5 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 6 Spm. om at redegøre for, at der lægges vægt på størrelse og ikke naturpåvirkningen, der netop er det afgørende, til miljøministeren
Spm 6.doc
Html-version
Spørgsmål 6 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 7 Spm. om at uddybe betingelserne for henholdsvis gårdanlæg og fællesanlæg for så vidt angår biogas, til miljøministeren
Spm 7.doc
Html-version
Spørgsmål 7 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 8 Spm. om at uddybe svaret til Helle Tegner Ankers høringssvar om, at retstilstanden vedrørende vandløb er uafklaret, til miljøministeren
Spm 8.doc
Html-version
Spørgsmål 8 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 9 Spm. om, hvordan det kan være demokratisk, når klageadgangen reduceres i miljømålsloven, til miljøministeren
Spm 9.doc
Html-version
Spørgsmål 9 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 10 Spm. om, for så vidt angår miljøbeskyttelsesloven, at redegøre for, hvorfor privat anvendelse af gift ikke er omfattet af forslaget, til miljøministeren
Spm 10.doc
Html-version
Spørgsmål 10 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 11 Spm. om at uddybe, hvorfor arealerne skal være dyrkningsfrie i stedet for blot sprøjtefrie, til miljøministeren
Spm 11.doc
Html-version
Spørgsmål 11 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 12 Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/3-11 fra Karsten L. Willeberg-Nielsen, til miljøministeren
Spm 12.doc
Html-version
Spørgsmål 12 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 13 Spm. om kommentar til henvendelse af 1/4-11 fra Landbrug & Fødevarer, til miljøministeren
Spm 13.doc
Html-version
Spørgsmål 13 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 14 Spm. om kommentar til henvendelse af 1/4-11 fra DANVA, til miljøministeren
Spm 14.doc
Html-version
Spørgsmål 14 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 15 Spm. om der med de foreslåede ændringer i vandløbsloven også vil være mulighed for at nøjes med at foretage ændringer i vedligeholdelsesteknik i stedet for ophør eller reduktion af vedligeholdelsen, til miljøministeren
Spm 15.doc
Html-version
Spørgsmål 15 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 16 Spm. om hvordan proceduren og arbejdsgangen er tilrettelagt, herunder koordineringen mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet, til sikring af, at den enkelte lodsejer får fuld kompensation for sit nettotab, som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse, til miljøministeren, kopi fødevareministeren
Spm 16.doc
Html-version
Spørgsmål 16 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 17 Spm. om hvor den enkelte lodsejer skal henvende sig, hvis vedkommende har spørgsmål til sin sag vedr. ændret vandløbsvedligeholdelse, herunder spørgsmål til opgørelsen af de driftstabsmæssige, til miljøministeren, kopi fødevareministeren
Spm 17.doc
Html-version
Spørgsmål 17 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 18 Spm. om hvordan ministeren vil sikre, at kravene til ændret vandløbsvedligeholdelse tilpasses, hvis det viser sig, at der ikke er sat penge nok af, til at kompensere berørte lodsejere for de faktiske nettotab som de påtænkte krav til ændret vandløbsvedligeholdelse medfører, til miljøministeren, kopi fødevareministeren
Spm 18.doc
Html-version
Spørgsmål 18 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 19 Spm. om at udvide den økonomiske ramme til lodsejerkompensation hvis de afsatte midler ikke slår til, til miljøministeren, kopi fødevareministeren
Spm 19.doc
Html-version
Spørgsmål 19 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 20 Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/4-11 fra Kristian Østergaard m.fl., til miljøministeren
Spm 20.doc
Html-version
Spørgsmål 20 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 21 Spm. om lovforslaget sikrer dækning af nettotabet til den enkelte lodsejer ved ændret vandløbsvedligeholdelse, til miljøministeren, kopi til fødevareministeren
Spm 21.doc
Html-version
Spørgsmål 21 på L 165
Html-version
L 165 - spørgsmål 22 Spm. om at redegøre for elementerne i administrationsmodellen for kompensation til de enkelte lodsejere i forbindelse med vandløbsindsatsen, til miljøministeren
Spm 22.doc
Html-version
Spørgsmål 22 på L 165
Html-version
22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200