L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love.
(»Grøn Vækst«).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Optrykt: 24-05-2011

Optrykt: 24-05-2011

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2011

20101_l165_efter_2behandling.pdf
Html-version