L 141 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.
(Implementering af CCS-direktivet, efterforskning og indvinding af geotermisk energi, påbud om tredjepartsadgang til anlæg til indvinding, behandling og transport af olie og gas m.v.).
Af: Klima- og energiminister Lykke Friis
Udvalg: Det Energipolitiske Udvalg
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-02-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 25-02-2011
Betænkning afgivet 12-05-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-05-2011
3. behandlet, vedtaget 24-05-2011
Ministerområde:
Klima- og Energiministeriet
Resumé:
Loven ændrer undergrundsloven på flere punkter. Den gennemfører EU's direktiv om geologisk lagring af CO2, det såkaldte CCS-direktiv. Den indfører også en hjemmel til at kunne afslå at behandle uopfordrede ansøgninger om tilladelse til at efterforske og indvinde råstoffer. Herved får man mulighed for at prioritere anvendelsen af undergrunden.

Desuden reviderer loven reglerne om påbud om samordnet at indvinde og udnytte infrastruktur for at forlænge levetiden for eksisterende felter og sikre produktion fra nye, marginale felter.
Afstemning:
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget