L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.
(Obligatorisk digital kommunika- tion mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-02-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 22-02-2011
Betænkning afgivet 31-03-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-04-2011
3. behandlet, vedtaget 07-04-2011
Ministerområde:
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Resumé:
Loven baner vej for, at skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige foregår digitalt på en række udvalgte områder, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet. Loven giver de pågældende ministre og styrelser bemyndigelse til at fastsætte regler om digital kommunikation på bestemte områder.

Loven medfører også, at Fornyelsesfondens garantiordning fritages for skattepligt. Formålet med Fornyelsesfondens garantiordning er at reducere købernes risiko ved at købe helt nyudviklede førstegenerationsprodukter på det grønne område og velfærdsområdet og dermed gøre det lettere for virksomhederne at opnå deres første salg.
Afstemning:
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0